với nền thị trường ngày càng phát triển bây giờ, nhu cầu phân phối, nhà sản xuất cộng càng ngày càng được đẩy mạnh, các đơn vị theo đó phải tự hoàn thiện mình để cùng khó khăn có những biến động ngày càng lớn. 1 trong những bước lớn mạnh mà công ty nào cũng nên … Read More